1. ELEMENTE DEFINITORII

Compania care administrează website-ul www.agrosilva.ro, denumit în continuare AGSWEB, este SC AGRO-SILVA SRL, denumită în continuare AGROSILVA înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J01/223/2002, Codul Unic de Înregistrare: RO14657419.

Folosirea acestui website implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora. SC AGRO-SILVA SRL îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.

2. DREPTUL DE AUTOR

Întregul conţinut al website-ului www.agrosilva.ro, respectiv, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea SC AGRO-SILVA SRL şi a furnizorilor săi şi este apărată de Legea Dreptului de Autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris al SC AGRO-SILVA SRL a oricăror dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

3. ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE PE SITE

AGROSILVA garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe website-ul AGSWEB şi nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parţial sau integral website-ul, de a reproduce parţial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC AGRO-SILVA SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII PTR PRODUSE ȘI SERVICII

Produsele și serviciile sunt oferite în forma în care acestea ne sunt livrate de la producător sau importator și, de asemenea, în limita stocului disponibil.  SC AGRO-SILVA SRL nu oferă nici o garanție în mod expres sau implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor unui anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau a serviciilor se face pe propriul risc. SC AGRO-SILVA SRL nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor prezentate.

Imaginile publicate pe site au titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi uneori de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.). SC AGRO-SILVA SRL și furnizorii săi își rezervă dreptul să modifice specificațiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă. Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit în colaborare strânsă cu reprezentanții mărcilor respective în România. Din acest motiv, SC AGRO-SILVA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în site-ul www.agrosilva.ro, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția noastră de către reprezentanții fiecărei marci.

 

SC AGRO-SILVA SRLl nu răspunde de eventualele defecțiuni ale produselor cumpărate de la magazinele sale. Toată responsabilitatea acestor defecțiuni și repararea lor revine în sarcina importatorului său a service-urilor autorizate de acesta. Toate produsele sunt însoțite de certificatul de garanție original emis de importator sau furnizor. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de SC AGRO-SILVA SRL oricărui client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de SC AGRO-SILVA SRL de la acest client.

Indiferent de modul de transmitere a comenzii (pe site, prin e-mail, telefonic, prin altă metodă) acceptarea acestei comenzi, deci încheierea acordului de voință și a contractului de vânzare cumpărare se face în momentul semnării de către client a facturii fiscale ce însoțește produsul. Factura fiscală ține loc de contract de vânzare-cumpărare. Lansarea comenzii, e-mail-ul automat care se transmite după primirea comenzii și discuțiile telefonice, prin e-mail și prin orice alte metode, cu personalul SC AGRO-SILVA SRL, nu constituie acceptări ferme ale comenzii și deci nu semnifică încheierea contractului la distanță.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU PREȚURI

Prețurile prezentate NU includ TVA (19%) și de asemenea NU includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifica în mod expres pe site acest lucru. 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU LIVRARE

Livrarea produselor are o arie de extindere națională și, astfel, se va face oriunde în România. SC AGRO-SILVA SRL își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienților.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU PLATĂ

Plata produselor comandate conform acestui Contract cu Clienții se poate efectua în avans sau la livrarea produselor. SC AGRO-SILVA SRL își rezervă dreptul ca în anumite cazuri să solicite plata produselor în avans. Plata în avans se poate realiza prin mandat poștal sau prin ordin de plată; dovada plății trebuie trimisă către SC AGRO-SILVA SRL la adresa de e-mail: office@agrosilva.ro. Livrarea va fi efectuată numai după intrarea banilor în contul SC AGRO-SILVA SRL. Produsele comandate trebuiesc achitate integral, în caz contrar livrarea nu va fi realizată.

8. DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR

Conform legislației în vigoare, Ordonanta de urgenta 34/2014, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice. Renunțarea la cumpărare în termen de 14 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier.

Astfel produsele pot fi returnate, cu condiția integrității acestora (lipsă zgârieturi, crăpături, rupturi, defectelor cauzate de o utilizare defectuoasă sau oricăror alte defecte fizice), a integrității și prezenței tuturor ambalajelor, integrității și prezenței tuturor accesoriilor, dar nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data primirii produselor de la firma de curierat.

Daca produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand sau, la opțiunea clientului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Acestă clauză se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Cererile de returnare se depun la sediul nostru din Str. Gării, nr. 47, Sebeș, jud. Alba sau online la adresa de email office@agrosilva.ro. Cererea de returnare trebuie să cuprindă datele de identificare ale produsului și ale persoanei care l-a achiziționat. Pe lângă cerere, dosarul trebuie să conțină factura în original, certificatul de garanție în original cât și copie după buletinul persoanei pe care a fost facută factura.

Pierderea certificatului de garanție sau a facturii duce la pierderea garanției . Ștergerea seriei (serial number S/N) parțială sau totală de pe produse duce la pierderea garanției . SC AGRO-SILVA SRL nu eliberează duplicate pentru certificatul de garanție.

9. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SC AGRO-SILVA SRL și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau,în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente partile alegand competenta instantelor de pe raza municipiului Bucuresti.

10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienţilor (Cumpărătorilor) privind situaţia contului lor de pe AGSWEB, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a AGROSILVA şi vă daţi acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către AGROSILVA în activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. 

Consemnăm că aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventţe, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora. 

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Str. Garii, Nr. 47, Sebeş, jud. Alba, Tel./Fax. 0358 401182, Cod 515800, vă puteti exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interviti asupra datelor transmise;
- să vă opuneţi prelucrprii datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară;
- să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege;